ΕΡΝΕΣΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ

11/04/2024 14:21 - ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Ερνέστος Παναγιώτου (ΕΤΕ): Ο ρόλος των τραπεζών στην ενεργειακή μετάβαση είναι καθοριστικός

Οι περισσότερες ελληνικές επιχειρήσεις που πρωταγωνιστούν σε ενεργοβόρους κλάδους, γνωρίζουν πολύ καλά τους κινδύνους και τα προβλήματα