ΜΙΚΡΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ

07/12/2023 02:09 - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Η Ελληνικός Χρυσός συμβάλλει στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων των νέων της ΒΑ Χαλκιδικής  

Ρομποτική και STEAMστην υπηρεσία ενός καινοτόμου εκπαιδευτικού προγράμματος