ΓΕΦΥΡΑ ΡΙΟΥ – ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ

11/10/2023 16:22 - ΕΛΛΑΔΑ

Γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου: Video με εντυπωσιακά στιγμιότυπα από τις εργασίες επιθεώρησης στα καλώδια

Η ΓΕΦΥΡΑ δημοσιοποιεί ένα video με εκπληκτικά στιγμιότυπα από τις εργασίες επιθεώρησης στα καλώδια και τις εξωτερικές επιφάνειες των πυλώνων της