ΧΡΕΟΚΟΠΙΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Το ZEW προωθεί μοντέλο που θα επιτρέπει στις χώρες της ΕΕ να χρεοκοπούν

Σχέδιο, το οποίο θα επιτρέπει σε κράτη μέλη της Ευρωζώνης που αντιμετωπίζουν προβλήματα να αναδιαρθρώνουν τα χρέη τους προτείνει