ΜACQUARIE

26/07/2023 17:14 - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Στη Μacquarie το 50% της Enel Green Power Hellas έναντι 345 εκατ. ευρώ

Η EGPH διατηρεί σε λειτουργία 59 έργα συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 482 MW αιολικής, ηλιακής και υδροηλεκτρικής ενέργειας