ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΤΗΣ ΧΑΓΗΣ

17/07/2023 16:09 - ΕΛΛΑΔΑ

Ηλεκτρονικά η επισημείωση με τη Σφραγίδα της Χάγης μέσω gov.gr

Η ηλεκτρονική επισημείωση με τη Σφραγίδα της Χάγης είναι αρχικά διαθέσιμη μέσω του gov.gr για τις ληξιαρχικές πράξεις και τα…