ΦΛΩΡΙΔΗΣ

10/07/2023 00:08 - ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ

Τι σημαίνει η δήλωση Φλωρίδη για τους τραπεζίτες- Οι... πιστοί της Μυτιληναίος και της Πειραιώς

Κοινή εκτίμηση παραγόντων της αγοράς πως, σε καιρούς δύσκολους διεθνώς τα ελληνικά assets τυγχάνουν ικανοποιητικής υποδοχής από τους κυρίως "αξιολογητές"…