ΣΤΕΓΑΣΗ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΝΕΩΝ

07/03/2023 15:19 - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

«Κάλυψη»: Ξεκινά το πρόγραμμα για τη στέγαση ευάλωτων νέων ηλικίας 25-39 ετών σε ιδιωτικές κατοικίες

Η κατοβολή του ενοικίου θα γίνεται από το Δημόσιο - Στόχος είναι να στεγαστούν 3.000 ωφελούμενοι με την αξιοποίηση τουλάχιστον…