ΤΙΜΗ ΛΑΓΑΝΑΣ

24/02/2023 15:30 - ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ

Αδ. Γεωργιάδης: Μεταξύ 2,80 και 3,30 ευρώ η τιμή της λαγάνας - Οτιδήποτε παραπάνω δεν δικαιολογείται

Αδ. Γεωργιάδης: Η τιμή της λαγάνας θα κυμαίνεται μεταξύ 2,80 και 3,30 ευρώ. Οτιδήποτε παραπάνω δεν δικαιολογείται