ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 4887/2022

10/02/2023 14:23 - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΥΠΑΝ: Προχωρά η διαδικασία αξιολόγησης των επενδυτικών σχεδίων του Αναπτυξιακού Νόμου

Ξεκινά η εκπαίδευση και η εξέταση-πιστοποίηση των μελών του Εθνικού Μητρώου Πιστοποιημένων Αξιολογητών (ΕΜΠΑ), για να προχωρήσουν άμεσα στις αξιολογήσεις…