ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ

20/12/2022 17:29 - ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ

Φθηνότερο το ελληνικό «Καλάθι του Νοικοκυριού» σε σύγκριση με πέντε ευρωπαικές χώρες (πίνακας)

Σύμφωνα με την εξαμηνιαία έκθεση του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών (ΙΕΛΚΑ).