ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΓΝΙΑ

13/12/2022 17:27 - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Παρουσιάστηκε το Rebranding της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (ΕΕΕΠ)

Ααναδιοργάνωσης και επανατοποθέτηση σε σχέση με τις σύγχρονες ανάγκες του χώρου των τυχερών παιγνίων.