ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΟΥΣ

08/12/2022 16:39 - ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Ολοκληρώθηκε η εκκαθάριση εισφορών για μη μισθωτούς που είχαν παράλληλη απασχόληση το 2021

Αναρτήθηκαν τα σχετικά ειδοποιητήρια στην ιστοσελίδα του e-ΕΦΚΑ