ΚΕΣΟΕ

08/12/2022 15:13 - ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ

ΚΕΣΟΕ: Αυξήθηκε κατά 40% η κατανάλωση οίνου στην Ελλάδα την περίοδο 2021/2022

Η σύγκριση της κατανάλωσης οίνου στη χώρα μας σε σύγκριση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.