ΙΝΕΔΙΒΙΜ

07/12/2022 16:33 - ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ

Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων: Πάνω από 10.000 αιτήσεις - Οι δικαιούχοι και οι παροχές

Στην Ελλάδα συμμετέχουν 378 επιχειρήσεις και φορείς στο πρόγραμμα, που καλύπτουν πολλούς και διαφορετικούς τομείς δραστηριότητας