ΜΗΤΡΩΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

21/11/2022 16:26 - ΕΡΓΑΣΙΑ

ΟΕΕ: Έναρξη υποβολής αιτήσεων στα Μητρώα Εσωτερικών Ελεγκτών - Οι προϋποθέσεις

Πως μπορούν να υποβάλλουν αίτηση οι ενδιαφερόμενοι.