ΕΝΑΡΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

14/11/2022 17:36 - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΥΠΑΑΤ: Η ενίσχυση του 2% θα καταβληθεί και στους κτηνοτρόφους που έκαναν έναρξη εργασιών το 2021

Η ενίσχυση αφορά 4.444 κτηνοτρόφους οι οποίοι θα λάβουν συνολικά το ποσό των 839.928,87 ευρώ.