ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

06/12/2022 17:33 - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΚΤ: Η Ελλάδα ανάμεσα στις χώρες της ΕΕ με τη μεγαλύτερη πρόοδο σε Έρευνα και Ανάπτυξη (Ε&Α)

Στην Ελλάδα, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε το ΕΚΤ και απεστάλησαν στη Eurostat, οι δαπάνες Ε&Α το 2021 ήταν…
29/11/2022 14:08 - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Eurostat: Το 2021 η ΕΕ δαπάνησε 328 δισ. ευρώ για έρευνα και ανάπτυξη 

Στην Ελλάδα οι δαπάνες για Ε&Α το 2021 ήταν 1,4% του ΑΕΠ της.
10/11/2022 16:46 - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έρευνα και Ανάπτυξη (Ε&Α): Αύξηση των δαπανών και του προσωπικού το 2021

Για το 2021, οι δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν για έρευνα και ανάπτυξη στην Ελλάδα ήταν 2.635,23 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 141…