ΕΛΙΝΟΛ ΑΕ

03/10/2022 17:40 - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΕΛΙΝΟΙΛ: Σημαντική ενίσχυση των οικονομικών μεγεθών κατά το πρώτο εξάμηνο του 2022

Κέρδη 6,19 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2022 - Αύξηση κύκλου εργασιών 186,30%