ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΛΑΝΟ

03/10/2022 14:24 - ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Παγκρήτια Τράπεζα: Υπέβαλε στην ΤτΕ προς έγκριση το επιχειρηματικό και κεφαλαιακό της πλάνο

Το Επιχειρηματικό Πλάνο κατετέθη από τη Διοίκηση εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών, την Παρασκευή 30/9, και περιλαμβάνει την εξέλιξη των κεφαλαίων…