ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ

22/09/2022 15:42 - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΤΑΙΠΕΔ: Αποσφραγίστηκαν οι τρεις οικονομικές προσφορές για τον Οργανισμό Λιμένος Ηγουμενίτσας

Για την απόκτηση του  67% του μετοχικού κεφαλαίου του Οργανισμού.