ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ

17/09/2022 12:34 - ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

ΑΑΔΕ: 240.000 επιχειρήσεις δεν είχαν υποβάλει συγκεντρωτικές καταστάσεις εσόδων - εξόδων το 2021

Αναμένεται να κατατεθεί διάταξη στη Βουλή που προβλέπει την επιβολή προστίμων σε όσες επιχειρήσεις και επαγγελματίες δεν αναρτούν τα τιμολόγια…