ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

03/09/2022 13:53 - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Standard & Poor’s: Αναβάθμισε την πιστοληπτική ικανότητα της Κύπρου σε «BBB»

Ο διεθνής Οίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης, ο οποίος καθόρισε την προοπτική της κυπριακής Οικονομίας ως σταθερή.