ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

30/08/2022 14:33 - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ταμείο Ανάκαμψης: Επενδύσεις ύψους 519, 2 εκατ. ευρώ στην ελληνική φαρμακοβιομηχανία

Οι επενδύσεις αυτές έχουν μοναδική πολλαπλασιαστική επίδραση στην οικονομία, μέσω της δημιουργίας προστιθέμενης αξίας που μένει και επανεπενδύεται στην χώρα.