ΒΡΕ΅ΤΑΝΙΑ

17/08/2022 22:29 - ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Αρχίζει διαδικασία επίλυσης διαφοράς με την ΕΕ για τα προγράμματα επιστημονικής έρευνας

  Η Βρετανία διαπραγματεύεται την πρόσβασή της σε ένα φάσμα επιστημονικών και καινοτόμων προγραμμάτων, περιλαμβανομένου του Horizon, ενός προγράμματος 95,5…