ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ

23/02/2023 15:48 - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Υπό ίδρυση η «Ένωση Ελληνικών Ναυπηγείων»

Η πρώτη συνεδρίαση των ιδρυτικών μελών πραγματοποιήθηκε στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς, το οποίο και θα φιλοξενήσει τον εν…