ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ

26/07/2022 17:42 - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΣΤΑΙΚΟΥΡΑΣ: ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΥΞΑΝΟΥΝ ΤΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ

«Η οικονομική πολιτική που υλοποιεί η Κυβέρνηση, συμβάλλουν σημαντικά στη στήριξη του διαθέσιμου εισοδήματος των νοικοκυριών και στην αντιρρόπηση των…