ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΙΣ

24/07/2022 12:28 - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ξεκίνησε μέσω ΕΣΠΑ η καταγραφή της ακίνητης περιουσίας 20 μητροπόλεων

Η πλήρης καταγραφή των ακινήτων και η αποδελτίωση των στοιχείων τους στο πληροφοριακό σύστημα θα επιτρέψει την αξιολόγηση των καταγεγραμμένων…