ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

14/07/2022 16:52 - ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ

ΔΕΗ: Προσοχή στα προσωπικά στοιχεία - Απόπειρες υποκλοπής

Τι αναφέρει η ΔΕΗ μετά από περιστατικά που αναφέρθηκαν τις τελευταίες ημέρες.