ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ

29/06/2022 14:29 - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΤτΕ: Μειώθηκαν οι καταθέσεις των νοικοκυριών αλλά αυξήθηκαν τα δάνεια τον Μάιο 

Σε αντίθεση με τις καταθέσεις επιχειρήσεων που παρουσίασαν αύξηση.