ΑΝΑΚΕΜ

22/06/2022 18:29 - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΑΝΑΚΕΜ: Επιμορφωτική επίσκεψη στη διεθνή έκθεση για θέματα περιβάλλοντος «IFAT Munich»

Η πρωτοβουλία της ΑΝΑΚΕΜ εντάσσεται στη διαρκή προσπάθειά της για ανάπτυξη και υποστήριξη της εναλλακτικής διαχείρισης των Α.Ε.Κ.Κ. στη χώρα