ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΒΙΔΑΛΗΣ

15/06/2022 14:39 - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Δ. Παπαλεξόπουλος (ΣΕΒ): Το τρίπτυχο κλίμα, ενέργεια, ανταγωνιστικότητα οι βασικές προτεραιότητες

Παπαλεξόπουλος και Βιδάλης επανεξελέγησαν στο Δ.Σ. του Συνδέσμου που πλέον έχει έντονο «άρωμα γυναίκας» στη νέα σύνθεση του.