ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ

18/05/2022 18:03 - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Εγκαινιάστηκε το πρώτο ολοκληρωμένο σύστημα   υδρογονοκίνητων οχημάτων στην Ελλάδα

Το έργο συγχρηματοδοτείται από τη ΓΓΕΚ (ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ) στο πλαίσιο του προγράμματος «Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ» (H2TRANS, Τ1ΕΔΚ-05294).