ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

21/04/2022 17:10 - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΟΛΘ: Επενδύσεις έως 200 εκατ. ευρώ και μέρισμα 1,50 ευρώ ανά μετοχή

Η ΟΛΘ ΑΕ διαθέτει επαρκή χρηματοοικονομικά διαθέσιμα, ύψους άνω των 100 εκατ. ευρώ, για να χρηματοδοτήσει το έργο της επέκτασης…