ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ

06/04/2022 17:10 - ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

ΥΠΕΡΓ: Παράταση προθεσμίας υποβολής ΑΠΔ ΤΕΚΑ Ιανουαρίου 2022

Η προθεσμία υποβολής ΑΠΔ ΤΕΚΑ και καταβολής εισφορών Φεβρουαρίου και Μαρτίου παρατείνεται αντιστοίχως έως τις 03/05/2022.