ΤΖΟΓΟΣ

03/04/2022 14:25 - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Το 2021 οι Έλληνες έπαιξαν στον τζόγο 22,5 δισ. ευρώ, δηλαδή το 12% του ΑΕΠ της χώρας

Το Δημόσιο εισέπραξε ως έσοδα 560 εκατ., αλλά και 13 εκατ. που ήταν κέρδη αλλά δεν ζητήθηκαν από τους νικητές