ΟΝΟΜΑΤΟΔΟΣΙΑ

29/03/2022 14:59 - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Με ένα κλικ η δήλωση ονοματοδοσίας και η βάπτιση μέσω Gov.gr

Τη δυνατότητα να δηλώνουν το όνομα του παιδιού τους, την βάπτιση του, καθώς και να παραλαμβάνουν ηλεκτρονικά την επικαιροποιημένη ληξιαρχική…