ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ-HDB

19/05/2022 17:52 - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα χορήγησε κατά την πανδημία πάνω από 39.000 δάνεια ύψους 8,4 δισ ευρώ

Η συνολική συνεισφορά της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, κατά την πανδημία, σε όρους ΑΕΠ ήταν 6,2 δισ. ευρώ.
16/03/2022 17:31 - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Συνεργασία Ελ. Αναπτυξιακής Τράπεζας και Ηellenic BioCluster για ενίσχυση της επιχειρηματικότητας

Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα-HDB και το Hellenic BioCluster (HBio) θα διερευνήσουν το ενδεχόμενο συμπράξεων στο πλαίσιο στήριξης της καινοτόμου επιχειρηματικότητας…