ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

25/02/2022 21:04 - ΚΟΣΜΟΣ

Συμβούλιο της Ευρώπης: Αναστολή της συμμετοχής της Ρωσίας

Η απόφαση δεν αφορά το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου