ΜΑΡΙΝΑ ΤΡΑΥΛΟΥ

10/02/2022 15:28 - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών: Νέα πρόεδρος η Μελίνα Τραυλού - Η σύνθεση του νέου Δ.Σ.

Η Μελίνα Τραυλού είναι και επίσημα η νέα πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών, μετά τη συγκρότηση σε σώμα του νέου…