ΙΔΡΥΜΑ ΕΥΓΕΝΙΔΟΥ

02/02/2022 19:22 - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ίδρυμα Ευγενίδου: «Εξερευνώντας τον Ηλεκτρισμό»

  Ένα εντυπωσιακό online εργαστήριο για παιδιά 9-12 ετών από το Κέντρο Επιστήμης και Τεχνολογίας του Ιδρύματος Ευγενίδου