Μόλις 1 στους 2 Έλληνες είναι ικανοποιημένος με την εργασία του

Μόλις 1 στους 2 Έλληνες είναι ικανοποιημένος με την εργασία του
Το 69% των Ελλήνων που μετείχαν στην έρευνα Workmonitor της Randstad Hellas εμφανίζονται να πιστεύουν ότι τα προσόντα που διαθέτουν υπερβαίνουν τις απαιτήσεις της εργασίας τους.

Στην έρευνα Workmonitor διαπιστώθηκε ότι το 54% των Ελλήνων εργαζομένων είναι ικανοποιημένο με την εργασία τους, ποσοστό το οποίο μειώθηκε κατά 4% σε σχέση με το περασμένο τρίμηνο. Στην Ελλάδα το 57% των γυναικών πιστεύουν ότι είναι ικανοποιημένες από την εργασία τους, σε αντίθεση με τους άντρες που το 40% δήλωσε ότι είναι ικανοποιημένοι.

Από τους ερωτηθέντες στην Ελλάδα για το τρίτο τρίμηνο του 2012, σχεδόν οι μισοί (47%), φοβούνται ότι θα χάσουν την εργασία τους. Γενικότερα, οι γυναίκες στην Ελλάδα σε ποσοστό 47,1% φοβούνται περισσότερο για την απώλεια της εργασίας τους σε σύγκριση με τους άντρες που το αντίστοιχο ποσοστό είναι 45,6%.

Σύμφωνα με τη έρευνα, το 69% των Ελλήνων πιστεύουν ότι τα προσόντα που διαθέτουν υπερβαίνουν τις απαιτήσεις της εργασίας τους, ποσοστό που είναι κατά πολύ μεγαλύτερο από το μέσο όρο στον υπόλοιπο κόσμο που είναι στο 47%.

Σύμφωνα με τη έρευνα, κάποιες άλλες χώρες στις οποίες οι εργαζόμενοι δήλωσαν ότι διαθέτουν πλεονάζοντα προσόντα από τα απαιτούμενα είναι η Κίνα (84%), ή Τουρκία (78%), η Αργεντινή (71%), η Βραζιλία (70%) και το Μεξικό (76%). Ταυτόχρονα στο Βέλγιο (28%), στο Λουξεμβούργο (23%) και στη Δανία (25%) από τις απαντήσεις που δόθηκαν φαίνεται να υπάρχει καλύτερη αντιστοιχία μεταξύ των προσόντων που διαθέτουν οι εργαζόμενοι και των απαιτήσεων που υπάρχουν στις θέσεις στις οποίες απασχολούνται.

Από τους συμμετέχοντες στην Ελλάδα μόλις το 9% δήλωσαν ότι διαθέτουν λιγότερα προσόντα από αυτά που απαιτούνται για τη θέση στην οποία απασχολούνται, σε αντίθεση με το μέσο όρο (20%) σε παγκόσμιο επίπεδο. Αναλόγως, αρκετοί εργαζόμενοι στην Ελλάδα βλέπουν ότι οι περισσότεροι συνάδελφοι τους εργάζονται σε θέσεις όπου οι απαιτήσεις είναι κατώτερες από το ακαδημαϊκό τους επίπεδο (52% στην Ελλάδα έναντι 43% που είναι ο μέσος όρος σε παγκόσμιο επίπεδο). Επίσης το 48% των ερωτηθέντων παρατηρούν ότι πολλοί εργαζόμενοι απασχολούνται σε θέσεις με υψηλότερες απαιτήσεις από το ακαδημαϊκό τους επίπεδο.

Το 62% από το σύνολο των ερωτηθέντων στην Ελλάδα πιστεύουν ότι απασχολούνται σε θέσεις εργασίας στις οποίες υπάρχει αντιστοιχία με το αντικείμενο των σπουδών. Από τους ερωτηθέντες μόνο το 33% πιστεύουν ότι οι Έλληνες εργοδότες αντιμετωπίζουν δυσκολία στην εύρεση εργαζομένων με υψηλό επίπεδο προσόντων, κάτι το οποίο υποδεικνύει ότι υπάρχει ακόμα διαθέσιμος ικανός αριθμός καλά εκπαιδευμένων και ταλαντούχων εργαζομένων. Σε παγκόσμιο επίπεδο το ποσοστό αυτό ανέρχεται στο 60%.

Κατά μέσο όρο, γράφουν tanea.gr, το 47% των εργαζομένων που συμμετείχαν στην έρευνα αναμένουν να υπάρχει σε παγκόσμιο επίπεδο έλλειψη ανθρώπινου δυναμικού με υψηλό επίπεδο προσόντων μέσα στα επόμενα τρία έτη. Στην Ελλάδα το 44% των ερωτηθέντων δήλωσαν ότι αναμένουν να υπάρχει έλλειψη ανθρώπινου δυναμικού με υψηλό επίπεδο προσόντων μέσα στα επόμενα τρία έτη.

Παγκοσμίως, περισσότεροι από τους μισούς ερωτηθέντες (54%) δήλωσαν ότι ο εργοδότη τους επενδύει επαρκώς σε πρόσθετη κατάρτιση και εκπαίδευση, καθώς και σε ευκαιρίες σταδιοδρομίας. Στην Ελλάδα, το 39% πιστεύουν ότι οι εργοδότες επενδύουν επαρκώς στην επαγγελματική τους ανάπτυξή (πρόσθετη κατάρτιση και εκπαίδευση). Αυτό ισχύει ακόμη περισσότερο στην Ιαπωνία (40%) και την Ουγγαρία (36%). Από την άλλη μεριά, στο Βέλγιο (65%), την Ολλανδία (61%) και το Λουξεμβούργο (68%) είναι ικανοποιημένοι με το επίπεδο των επενδύσεων που υπάρχει στην κατάρτιση και την εκπαίδευση.