ΟΠΑΠ: Θα φορολογείται με συντελεστή 30% επι των μικτών κερδών

ΟΠΑΠ: Θα φορολογείται με συντελεστή 30% επι των μικτών κερδών
Με συντελεστή 30% επι των μικτών κερδών θα φορολογείται από την 1/1/2013 ο ΟΠΑΠ στο πλαίσιο της εναρμόνισης της φορολογίας στην αγορά παιγνίων. Πρόκειται για μια αρνητική εξέλιξη για το διαγωνισμό ενόψει ιδιωτικοποίησής του αφού με το νέο καθεστώς φορολογίας η κερδοφορία του ΟΠΑΠ θα στερείται πάνω από 200 εκατ. ευρώ το χρόνο, τα οποία βεβαίως θα γεμίζουν τα κρατικά ταμεία.

Παράλληλα, τα κέρδη των παικτών από τα παιχνίδια του ΟΠΑΠ θα φορολογούνται από το πρώτο ευρώ με 10% από την 1/1/2013 με αποτέλεσμα οι πράκτορες να ανησυχούν για μείωση του τζίρου αφού σήμερα κέρδη μέχρι 100 ευρώ δεν φορολογούνταν και στην πλειονότητά τους επαναπενδύονταν στα παιχνίδια του οργανισμού.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του υπουργείου:

«Το υπουργείο Οικονομικών ανακοινώνει ότι σε συνέχεια οδηγιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, έχει έρθει σε συμφωνία μαζί της σε σχέση με την εναρμόνιση της φορολογίας στην αγορά των παιγνίων, περιλαμβανομένων των παιγνίων που διεξάγονται από την ΟΠΑΠ Α.Ε. Συγκεκριμένα το περιεχόμενο της συμφωνίας έχει ως εξής: α. Από 01.01.2013 τα κέρδη των παικτών από τα παίγνια της ΟΠΑΠ Α.Ε. θα φορολογούνται ανεξαρτήτως ύψους με 10%, όπως προβλέπεται και για τα κέρδη των παικτών από παίγνια στο διαδίκτυο και στα παιγνιομηχανήματα. β. Από 01.01.2013 και μέχρι την 12.10.2020 επιβάλλεται συμμετοχή του Ελληνικού Δημοσίου στα έσοδα της ΟΠΑΠ Α.Ε. ίση με 30% επί του μικτού κέρδους από τα παίγνια που προβλέπονται στην από 15.12.2000 σύμβαση μεταξύ του ελληνικού δημοσίου και της ΟΠΑΠ Α.Ε.γ. Σχετικά με το χρονικό διάστημα από 13.10.2020 μέχρι και 12.10.2030 σημειώνεται ότι ήδη κατά τους όρους της επέκτασης της από 15.12.2000 σύμβασης, προβλέπεται συμμετοχή του Ελληνικού Δημοσίου στα μικτά κέρδη κατά ποσοστό 5%. Επίσης, κατά τους όρους της επέκτασης μέρος του τιμήματος που κατεβλήθη το 2011 αντιστοιχεί σε προπληρωμή της διαφοράς μεταξύ 5% και 30%.

Σύμφωνα με την κατ' αρχήν συμφωνία μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προβλέπεται μηχανισμός επιβεβαίωσης του ύψους της προπληρωμής σύμφωνα με μαθηματικό τύπο κατά τον οποίο μπορεί να υπάρξουν διορθωτικές πληρωμές εκατέρωθεν. Κατά την από 12.12.2011 σύμβαση μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της ΟΠΑΠ Α.Ε. για την επέκταση της διάρκειας της από 15.12.2000 σύμβασης, η ΟΠΑΠ Α.Ε. δεσμεύεται από τη συμφωνία για τον μηχανισμό επιβεβαίωσης, δυνάμενη μόνο να καταγγείλει συνολικά την από 12.12.2011 σύμβαση. δ. Σε σχέση με τα έσοδα της ΟΠΑΠ Α.Ε. από παιγνιομηχανήματα θα προβλεφθεί ότι, αν τα έσοδα της ΟΠΑΠ Α.Ε. υπερβούν ορισμένα όρια, το ποσοστό συμμετοχής του Ελληνικού Δημοσίου στα μικτά κέρδη της ΟΠΑΠ Α.Ε. από τη σχετική δραστηριότητα θα αυξάνεται από το προβλεπόμενο σήμερα ποσοστό 30% κλιμακωτά και μέχρι κατ' ανώτατο όριο το ποσοστό 35%
».