Πλεόνασμα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών

Πλεόνασμα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών
Πλεονασματικό, για πρώτη φορά από το Μάιο του 2010, ήταν τον περασμένο Ιούλιο το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε την Τρίτη η Τράπεζα της Ελλάδος.


Συγκεκριμένα, διαμορφώθηκε στα 642 εκατ. ευρώ, ενώ τον αντίστοιχο μήνα του 2011 είχε έλλειμμα ύψους 880 εκατ. ευρώ.

Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου περιορίστηκε κατά 836 εκατ. ευρώ, λόγω του περιορισμού του ελλείμματος του ισοζυγίου των αγαθών εκτός καυσίμων και πλοίων κατά 389 εκατ. ευρώ, καθώς και της μείωσης των καθαρών πληρωμών για αγορές πλοίων και καυσίμων κατά 305 και 142 εκατ. ευρώ αντίστοιχα.

Το εμπορικό έλλειμμα, εκτός καυσίμων και πλοίων, περιορίστηκε, κυρίως λόγω της σημαντικής μείωσης της δαπάνης για εισαγωγές κατά 346 εκατ. ευρώ ή 15,8%, καθώς οι εισπράξεις από εξαγωγές αυξήθηκαν μόνο κατά 43 εκατ. ευρώ ή 3,9%.

Το πλεόνασμα του ισοζυγίου υπηρεσιών αυξήθηκε κατά 56 εκατ. ευρώ λόγω της ανόδου των καθαρών εισπράξεων από υπηρεσίες μεταφορών και της βελτίωσης του ισοζυγίου των λοιπών υπηρεσιών, εξελίξεις οι οποίες υπεραντιστάθμισαν τον περιορισμό των καθαρών εισπράξεων από ταξιδιωτικές υπηρεσίες.

Ειδικότερα, σε σύγκριση με τον Ιούλιο του 2011, οι ταξιδιωτικές δαπάνες στην Ελλάδα από μη κατοίκους μειώθηκαν κατά 2,8% και οι αντίστοιχες δαπάνες στο εξωτερικό από κατοίκους Ελλάδος μειώθηκαν κατά 11,9%, με αποτέλεσμα να περιοριστούν οι καθαρές εισπράξεις κατά 35 εκατ. ευρώ.

Τον ίδιο μήνα οι αφίξεις μη κατοίκων ταξιδιωτών μειώθηκαν κατά 4,1%, σύμφωνα με την έρευνα συνόρων της Τράπεζας της Ελλάδος. Οι ακαθάριστες εισπράξεις από υπηρεσίες μεταφορών (κυρίως από την εμπορική ναυτιλία) παρουσίασαν πτώση κατά 2,9% και οι αντίστοιχες πληρωμές μειώθηκαν κατά 14,8%, με αποτέλεσμα να αυξηθούν οι καθαρές εισπράξεις κατά 56 εκατ. ευρώ.

Το έλλειμμα του ισοζυγίου εισοδημάτων μειώθηκε κατά 749 εκατ. ευρώ, σχεδόν εξ ολοκλήρου λόγω της μείωσης των καθαρών πληρωμών για τόκους μερίσματα και κέρδη η οποία, με την σειρά της, οφείλεται κυρίως στη μείωση (κατά 573 εκατ. ευρώ) των καθαρών πληρωμών τόκων επί των τίτλων του Δημοσίου που διακρατούν κάτοικοι του εξωτερικού μετά τη συμμετοχή των ιδιωτών στην περικοπή του δημόσιου χρέους (PSI).

Τέλος, το ισοζύγιο τρεχουσών μεταβιβάσεων παρουσίασε έλλειμμα 89 εκατ. ευρώ, έναντι πλεονάσματος 31 εκατ. ευρώ τον Ιούλιο του 2011, κυρίως επειδή καταγράφηκαν καθαρές μεταβιβαστικές πληρωμές του τομέα της γενικής κυβέρνησης (κυρίως προς την ΕΕ), έναντι καθαρών μεταβιβαστικών εισπράξεων τον Ιούλιο του 2011

Τον Ιούλιο, οι άμεσες επενδύσεις στην Ελλάδα από μη κατοίκους εμφάνισαν καθαρή εισροή 2,2 δισ. ευρώ. Η σημαντικότερη συναλλαγή αφορά την εισροή 2,32 δισ. ευρώ για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Εμπορικής Τράπεζας από την Crédit Agricole. Οι άμεσες επενδύσεις στο εξωτερικό από κατοίκους Ελλάδος εμφάνισαν καθαρή εκροή (αύξηση) 3 εκατ. ευρώ, χωρίς αξιοσημείωτες συναλλαγές.

Μείωση σε τουριστικά έσοδα και αφίξεις

Στο επτάμηνο Ιανουαρίου - Ιουλίου 2012 το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών περιορίστηκε κατά 7,4 δισ. ευρώ ή 53,3% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2011 και διαμορφώθηκε σε 6,5 δισ. ευρώ.

Η εξέλιξη αυτή αντανακλά πρωτίστως τη σημαντική μείωση του εμπορικού ελλείμματος εκτός καυσίμων κατά 3,9 δισ. ευρώ, τη μείωση του ελλείμματος του ισοζυγίου εισοδημάτων κατά 2,8 δισ. ευρώ, καθώς και την αύξηση των πλεονασμάτων του ισοζυγίου υπηρεσιών (κατά 486 εκατ. ευρώ) και τρεχουσών μεταβιβάσεων (κατά 88 εκατ. ευρώ).

Ειδικότερα, το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου περιορίστηκε κατά 4 δισ. ευρώ, λόγω της μείωσης του εμπορικού ελλείμματος εκτός καυσίμων και πλοίων κατά 2,4 δισ. ευρώ (ή 30,4%) και του περιορισμού των καθαρών πληρωμών για αγορές πλοίων κατά 1,5 δισ. ευρώ, ενώ οι καθαρές πληρωμές για εισαγωγές καυσίμων μειώθηκαν ελαφρά (κατά 71 εκατ. ευρώ ή 1,1%).

Οι εισπράξεις από εξαγωγές αγαθών εκτός καυσίμων και πλοίων αυξήθηκαν κατά 5,9%, ενώ οι πληρωμές για αντίστοιχες εισαγωγές μειώθηκαν με πολύ ταχύτερο (υπερδιπλάσιο) ρυθμό (12,8%).

Η αύξηση του πλεονάσματος του ισοζυγίου υπηρεσιών στο επτάμηνο οφείλεται κυρίως στην άνοδο των καθαρών εισπράξεων από υπηρεσίες μεταφορών και δευτερευόντως στη μείωση των καθαρών πληρωμών για "λοιπές" υπηρεσίες, ενώ οι καθαρές εισπράξεις από ταξιδιωτικές υπηρεσίες περιορίστηκαν.

Ειδικότερα, οι ταξιδιωτικές δαπάνες στην Ελλάδα από μη κατοίκους μειώθηκαν κατά 7% σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2011, αντικατοπτρίζοντας και τη μείωση των αφίξεων μη κατοίκων με μέσο ετήσιο ρυθμό 7,2% (σύμφωνα με τα στοιχεία της "έρευνας συνόρων" της Τράπεζας της Ελλάδος).

Ταυτόχρονα όμως, οι ταξιδιωτικές δαπάνες στο εξωτερικό από κατοίκους Ελλάδος περιορίστηκαν κατά 15,6%, με αποτέλεσμα η μείωση των καθαρών εισπράξεων να περιοριστεί στα 170 εκατ. ευρώ. Την ίδια περίοδο, οι ακαθάριστες εισπράξεις από υπηρεσίες μεταφορών (κυρίως από την εμπορική ναυτιλία) παρέμειναν σχεδόν στάσιμες (-0,9%), αλλά οι αντίστοιχες πληρωμές μειώθηκαν κατά 13,5%, με αποτέλεσμα οι καθαρές εισπράξεις να αυξηθούν κατά 514 εκατ. ευρώ.

Οι άμεσες επενδύσεις εμφάνισαν καθαρή εισροή ύψους 2,6 δισ. ευρώ (έναντι καθαρής εκροής 1,3 δισ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2011).

Ειδικότερα, οι άμεσες επενδύσεις στην Ελλάδα από μη κατοίκους εμφάνισαν καθαρή εισροή 2,3 δισ. ευρώ, ενώ οι άμεσες επενδύσεις στο εξωτερικό από κατοίκους Ελλάδος εμφάνισαν καθαρή εισροή 225 εκατ. ευρώ (αποεπένδυση).