Σήμερα η έκδοση 3μηνων εντόκων-πάνω από το 4% η απόδοση

Σήμερα η έκδοση 3μηνων εντόκων-πάνω από το 4% η απόδοση
Στη δημοπρασία νέων τρίμηνων εντόκων γραμματίων προχωρά την Τρίτη το ελληνικό δημόσιο, δίνοντας τη δυνατότητα και σε ιδιώτες αποταμιευτές να διασφαλίσουν αφορολόγητη απόδοση άνω του 4%.

Στην αντίστοιχη δημοπρασία του Αυγούστου το επιτόκιο των 3μηνων τίτλων είχε διαμορφωθεί στο 4,43%.

Στην τρέχουσα έκδοση εκτιμάται ότι η απόδοση θα υποχωρήσει, χωρίς ωστόσο να πέσει κάτω από τα επίπεδα του 4%.

Η διάθεση σε ιδιώτες

Τα τρίμηνα έντοκα γραμμάτια μπορούν να αποκτήσουν και οι ιδιώτες, χωρίς να καταβάλουν φόρο επί των τόκων, αν διακρατηθούν ως τη λήξη και η αγορά τους γίνει με έναν από τους παρακάτω τρόπους:

1. Μέσω δημόσιας εγγραφής σε οποιαδήποτε Τράπεζα ή Χρηματιστηριακή εταιρία, με ανώτατο ποσό ονομαστικής αξίας για κάθε φυσικό πρόσωπο τα 15.000 Ευρώ.

Περίοδος εγγραφών: Από Δευτέρα 17 Σεπτεμβρίου έως και την Τετάρτη 19 Σεπτεμβρίου 2012.

2. Εντός πέντε εργάσιμων ημερών μετά την ημερομηνία διακανονισμού δηλαδή μέχρι και την Παρασκευή 28 Σεπτεμβρίου 2012, για απεριόριστα ποσά αλλά στην τιμή που καθορίζουν οι Τράπεζες και οι Χρηματιστηριακές Εταιρίες.

Επειδή η διακράτηση των τίτλων θα παρακολουθείται από το Σύστημα Αϋλων Τίτλων του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών, απαραίτητη προϋπόθεση για την αγορά των τίτλων είναι η καταχώρηση τους σε μερίδα του ΣΑΤ.

Η διαδικασία ανοίγματος τέτοιας μερίδας είναι απλή και θα γίνεται μέσω των παραπάνω φορέων διάθεσης. Απαραίτητα δικαιολογητικά είναι η Αστυνομική Ταυτότητα