Μία στις δύο εταιρείες θα απολύσει υπαλλήλους μέχρι τον Δεκέμβριο

Μία στις δύο εταιρείες θα απολύσει υπαλλήλους μέχρι τον Δεκέμβριο
Μία στις δύο εταιρείες θα απολύσει υπαλλήλους μέχρι τον Δεκέμβριο, δύο στις πέντε θα μειώσουν τους μισθούς, ενώ μία στις τέσσερις έχουν ήδη κάνει περικοπές στους μισθούς άνω του 20%.


Μία στις δύο εταιρείες έχει ξεκινήσει να χρησιμοποιεί ευέλικτες μορφές εργασίας πολύ πριν το 2012, ενώ η αδήλωτη εργασία, που πιστεύεται ότι ξεπερνάει ακόμα και το 10% σε κάποιους κλάδους, διχάζει τις εταιρείες για την ανταγωνιστικότητά τους στον κλάδο.

Ο Δείκτης Τάσεων Αγοράς Εργασίας για το δεύτερο εξάμηνο του 2012, σύμφωνα με την έρευνα που πραγματοποίησε το τμήμα Εφαρμοσμένης Έρευνας και Καινοτομίας του ALBA Graduate Business School at the American College of Greece και διεξάγεται κάθε έξι μήνες με τη χορηγία της Peoplecert Group και του Kariera.gr, παραμένει χαμηλός και για το επόμενο εξάμηνο.

Ο Δείκτης συνεχίζει, για έβδομο εξάμηνο να είναι κάτω από την τιμή του 100, διαμορφούμενος στο 75,3, γεγονός που μεταφράζεται σε μείωση και στασιμότητα των δραστηριοτήτων προσέλκυσης και επιλογής νέων στελεχών.

Η έρευνα έχει ως στόχο την καταγραφή των τάσεων που επικρατούν στις διαδικασίες προσέλκυσης και επιλογής στελεχών, αλλά και την καταγραφή των προσδοκιών για τους επόμενους έξι μήνες, στην Ελλάδα. Η έρευνα διεξήχθη, το χρονικό διάστημα Ιούνιος-Αύγουστος 2012 και τα αποτελέσματα συνοψίζονται ως εξής:

- Το 49,3% των επιχειρήσεων του δείγματος ενδέχεται να προβεί σε μείωση του εργατικού δυναμικού μέχρι το τέλος του χρόνου (41%, το προηγούμενο εξάμηνο). Μόνον το 9,2% των εταιρειών θα πραγματοποιήσει προσλήψεις. Το 41,5% δε θα προβεί σε καμία ενέργεια.

- Το 66,4% των εταιρειών δηλώνει ότι έχει επηρεαστεί πολύ ή και δραματικά, από την παρούσα οικονομική κρίση. Μόνον το 0,7% των εταιρειών δηλώνει ότι έχει μείνει τελείως ανεπηρέαστο.

- Το 49% των εταιρειών έχει προβεί σε απολύσεις, ενώ το 35,7% έχει μειώσει μισθούς.

- Η οικονομική κρίση έχει επηρεάσει δραματικά περισσότερο τον κλάδο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, τις Μεταφορές, το Εμπόριο και τον κλάδο της Εκπαίδευσης.

- Το 49,7% των εταιρειών θεωρεί πιθανό ή πολύ πιθανό να μειώσει την εκπαίδευση των εργαζομένων τους, ενώ στο 46,9% των εταιρειών θα επηρεαστεί αρνητικά και η εκπαίδευση των διευθυντικών στελεχών. Επίσης, το 38,5% θα προβεί σε μειώσεις μισθών (το 16,8% το σκέφτεται επίσης). -

- Το 64,7% των εταιρειών που έκαναν μείωση μισθών το έκαναν σε όλο το προσωπικό ενώ το 31,4% μείωσε τους μισθούς μεμονωμένων ομάδων. Οι ομάδες εργαζομένων, στις οποίες έγιναν κυρίως περικοπές μισθών, ήταν τα υψηλόβαθμα στελέχη και η διευθυντική ομάδα.

- Το 25% των εταιριών που έκαναν μειώσεις μισθών έκαναν περικοπές άνω του 20%, το 43,8% μείωσε μισθούς κατά 10-20% και το 31,3% των εταιριών έκοψε τις μισθολογικές δαπάνες έως 10%.

- Σε αντίθεση με το γενικότερο οικονομικό κλίμα, μία στις δύο επιχειρήσεις εξακολουθεί να εμφανίζεται αισιόδοξη (48,3%), παρουσιάζοντας όμως σταδιακή μείωση της αισιοδοξίας, τα τελευταία τρία χρόνια.