Στα 1,02 δισ. ευρώ οι ακάλυπτες επιταγές το 2012

Στα 1,02 δισ. ευρώ οι ακάλυπτες επιταγές το 2012
Ξεπέρασε το 1 δισ. ευρώ το ύψος των ακάλυπτων επιταγών στο οκτάμηνο Ιανουαρίου-Αυγούστου 2012, σύμφωνα με στοιχεία της Τειρεσίας ΑΕ.

Συγκεκριμένα οι ακάλυπτες επιταγές διαμορφώθηκαν στο οκτάμηνο στα 1,02 δισ. ευρώ, ενώ σε τεμάχια ανήλθαν σε 97.172.

Ειδικότερα, το Αύγουστο, οι ακάλυπτες επιταγές ανήλθαν σε 9.554 τεμάχια αξίας 104,2 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας μείωση 5,50% σε τεμάχια και αύξηση 17,4% σε αξία, σε σύγκριση με τον περασμένο μήνα του ιδίου έτους.

Σε σύγκριση με τον Αύγουστο του 2011 οι ακάλυπτες επιταγές παρουσίασαν μείωση 36,8% σε τεμάχια και μείωση 32,1% σε αξία.

Τέλος, οι απλήρωτες συναλλαγματικές για την περίοδο Ιανουαρίου- Αυγούστου 2012 ανήλθαν σε 86.219 τεμάχια αξίας 135 εκατ. ευρώ.