Στο ΤΑΙΠΕΔ μεταβιβάστηκε το 17% της ΔΕΗ

Στο ΤΑΙΠΕΔ μεταβιβάστηκε το 17% της ΔΕΗ
Ολοκληρώθηκε στις 13/9/2012 η μεταβίβασης άνευ ανταλλάγματος 39.440.000 μετοχών της ΔΕΗ (17% του μετοχικού κεφαλαίου) στο Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ). Σημειώνεται ότι, μετά την παραπάνω μεταβολή, το ποσοστό του Ελληνικού Δημοσίου στα δικαιώματα ψήφου μετοχών ΔΕΗ διαμορφώνεται σε 34,123% και το ποσοστό του ΤΑΙΠΕΔ σε 17%. Το Ελληνικό Δημόσιο ελέγχοντας 100% το ΤΑΙΠΕΔ ελέγχει έμμεσα τα ανωτέρω δικαιώματα ψήφου.