Στο μισό ο μισθός του Προέδρου της Δημοκρατίας

Στο μισό ο μισθός του Προέδρου της Δημοκρατίας
Μειώνεται στο μισό το ύψος της μηνιαίας χορηγίας του εκάστοτε Προέδρου της Δημοκρατίας, σύμφωνα με τροπολογία που κατατέθηκε στο νομοσχέδιο για την περιστολή των δημοσίων δαπανών, τροπολογία την οποία υπογράφει ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας.


Ειδικότερα, το ύψος της μηνιαίας χορηγίας για τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας περιορίζεται από το τετραπλάσιο στο διπλάσιο της βουλευτικής αποζημίωσης, δηλαδή από το ποσό των 23.122 ευρώ στο ποσό των 11.561 ευρώ. Ο δε περιορισμός αυτός συμπαρασύρει και τη μηνιαία αποζημίωση των πρώην προέδρων της Δημοκρατίας, το ύψος της οποίας ορίζεται στο μισό της μηνιαίας χορηγίας.

Με την ίδια τροπολογία, καταργείται και η χορήγηση μηνιαίων εξόδων παράστασης στον εκάστοτε Πρόεδρο της Δημοκρατίας, το ύψος των οποίων ανέρχεται στο 1/3 της μηνιαίας χορηγίας, δηλαδή στο ποσό των 6.240 ευρώ. Από τις μειώσεις αυτές περιστέλλονται κατά περίπου 352.350 ευρώ οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού σε νυν και πρώην προέδρους της Δημοκρατίας.