Πως θα ρυθμίζονται τα στεγαστικά δάνεια

Πως θα ρυθμίζονται τα στεγαστικά δάνεια
Η κυβέρνηση σε συνεργασία με τις τράπεζες έχει καταλήξει στο πλαίσιο για μια γενική ρύθμιση των στεγαστικών δανείων ώστε να ανακουφιστούν τα νοικοκυριά από τις υψηλές δόσεις που καταβάλλουν. Η πρόταση που αναμένεται να υποβληθεί από τις τράπεζες στο υπουργείο Ανάπτυξης θα προβλέπει επιμήκυνση των υφιστάμενων δανείων για 5 έως 10 έτη, για όσους το επιθυμούν. Τελικός στόχος είναι η μηνιαία δόση των δανείων να μην υπερβαίνει το 30% του οικογενειακού εισοδήματος του δανειολήπτη. Ωστόσο, αυτή η ρύθμιση τελεί υπό την έγκριση της τρόικας. Ειδική μέριμνα θα προβλέπεται για τους ανέργους, τους δημοσίους υπαλλήλους που θα τεθούν σε εφεδρεία ή θα δουν να μειώνονται περαιτέρω οι αποδοχές τους, πρωτοβουλίες που ήδη έχουν λάβει το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο. Πηγή: Τα Νέα